Priessnitz walking

Tentokrát 30.5. a 20.6.2018 od 17 h (možnost zapůjčení holí )

 • 1x v měsíci ( při příznivém počasí) květen, červen
 • Pod vedením certifikovaného terapeuta na Priessnitz walking Romany Margetové.Image

Co se skrývá za pojmem Priessnitz Walking?

Vliv studené vody na lidský organismus a potíže těla je i po létech, která uplynula od smrti Vincence Priessnitze (1799-1851) stále nedoceněn. A lidská zchoulostivělost se a priori brání konfrontovat zahřáté tělo se studenou vodou. Proto Priessnitz Walking je výborným připomenutím léčebných metod, které tu zachraňovaly životy před vynálezem různých prášků a mastí moderní doby. Priessnitz Walking ve svém vývoji a při správném vedení zaznamenává ještě jeden výrazný přínos a tím je celkový aspekt sociální. Po zvládnutí základní techniky chůze a jednotlivých cvičení se tzv. chození s holemi stává stmelujícím faktorem pro lidi. Prostřednictvím této aktivity získávají nové kontakty, nové přátele, poznávají nová prostředí. Život se jim celkově stává pestřejší a radostnější, mají se na co těšit. Je tu něco, co je oprostí od jejich každodenních starostí a problémů. K tomu dopomáhá i to, že jde o aktivitu finančně nenáročnou a její frekvenci si každý může ordinovat podle své potřeby. Priessnitz Walking je spojení aktivního pohybu s dechovými cvičeními a ochlazováním končetin. Základním principem je rehabilitační chůze s holemi, která se vyvinula z původně tréninkové metody skandinávských sportovců a s jejím následným využitím při léčení svalových a kloubních onemocnění. Další částí je využití poznatků zakladatele prvního vodoléčebného ústavu na světě V. Priessnitze, z nichž Priessnitz Walking využívá po předchozím zahřátí organismu chůzí s holemi ochlazení končetin. K tomu jsou využívány hlavně vodní toky a jiné vodní zdroje na zvolených trasách. Po další chůzi následuje cvičení na protažení svalů a dechová cvičení, která vycházejí z osvědčených metod computerové kineziologie. Zde je důležité pochopit princip jednotlivých cviků a provádět je přesně.

Se zhoršujícím se životním prostředím a negativními dopady sociálního prostředí na životní styl člověka v dnešní době se dostává do popředí zájem jedince pečovat o své zdraví. Způsobů a cest je mnoho. Záleží hodně na vůli a trpělivosti každého a pak také na přístupnosti. Některé metody (a zdaleka nemusíbýt tak účinné) mohou být finančně a časově náročné a tedy pro řadu lidí z těchto důvodů nedostupné.   PRIESSNITZ WALKING patří k těm metodám, které jsou dostupné téměř kdykoli v průběhu roku, kdekoli na čerstvém vzduchu a pro kohokoli v každém věku. Jedinou investicí jsou speciální hole na Priesnitzz walking, zaškolení s příslušným instruktorem a potom už je to jen o vás a vašem chtění. S nápadem účinně propojit severskou chůzi (tzv. Priesnitzz walking) s dechovými cvičeními používanými v computerové kineziologii a parciálním ochlazováním končetin podle Vincence Priessnitze přišla v r. 2005 Jana Preislerová. Její zkušenosti z tehdejšího působení v lázních Jeseník ji přivedly k vytvoření nové formy klimatoterapie, která je od roku 2006 šířena pod názvem Priessnitz walking a získává si stále více příznivců. Z dosavadních zkušeností víme, že Priessnitz Walking je vhodnou aktivitou pro všechny věkové kategorie právě pro svou širokospektrost. Je nejen terapeutickou metodou, ale i výborným prostředkem pro zlepšení fyzické kondice, neboť dokáže zaměstnat až 90 % svalstva.

Priesnitzz walking

 • Uvolňuje svalové napětí v oblasti zádových a ramenních svalů
 • Posiluje svalstvo horní části těla
 • Uvolňuje dýchací svaly
 • Při správném provádění výrazně šetří klouby dolních končetin
 • Podporuje správné držení těla, odstraňuje špatné pohybové návyky a vyrovnává svalové dysbalance
 • Zapojuje do pohybu více svalových skupin než je tomu při běžné chůzi bez holí, zabraňuje jednostranné zátěži
 • Zlepšuje krevní oběh, prokrvení mozku, zvyšuje kondici organismu a snižuje hmotnost
 • Chůze se speciálními holemi pomáhá uvolnit horní části těla, mezižeberní a šíjové svalstvo, dochází k šetření kloubů dolních končetin. 
 • Dechová cvičení a cvičení na protažení svalů okysličují stažené svaly a následně je uvolňují.
 • Zvyšují kapacitu plic – zvětšují rozsah možností pohybového aparátu – podporují celkovou pružnost organismu

Ochlazování

 • Pomáhá ke stabilizaci vegetativního nervového systému
 • Zlepšuje prokrvení organismu, zvyšuje elasticitu cév
 • Zvyšuje celkovou odolnost organismu 

Ceník Priessnitz walking

Cvičení Trvání lekce Cena Konání Poznámka
Priessnitz walking 1,5 - 2 h 200,- Kč 1x měsíčně  
 • Terapeut: Romana Margetová
 • Objednávka: tel. 722 585 248, romana.margetova@seznam.cz , facebook
 • Čas: od 17.00 do cca 19.00 hodin
 • Místo srazu: Institut-RM, Staré náměstí 23, 3. patro – malý sál + procházka venku
 • S sebou: Pořiďte si pohodlnou obuv, batůžek s pitím a ručníčkem, kapesníčky (mohou se hodit při dechových cvičeních), malou podložku na cvičení na zemi (stačí i igelit). Hole mít pro začátek nemusíte, rády Vám je zapůjčíme.

Máte zájem? Napište nám ...